Lid worden?!

Hartelijk dank dat u, als vereniging of persoonlijk lid, interesse toont om lid te worden van Nederlands grootste overkoepelend orgaan op het gebied van Carnaval. Wij bestaan reeds sinds 1970 en hebben als doelstelling het Carnaval te promoten en te stimuleren. F.E.N. Nederland heeft in de loop der jaren ’n goede naam opgebouwd in binnen en buitenland en is op menig Carnavalsavond ’n graag geziene gast. Het werk dat wij doen geschied geheel op vrijwillige basis, en is puur gebaseerd op het promoten en stimuleren van culturele, in dit geval Carnaval, evenementen en staat in principe verenigingen bij, bij het (mede)organiseren van feestavonden, optochten en alles wat verder met Carnaval heeft te maken. Uiteraard alleen als er om hulp of bijstand wordt gevraagd.

F.E.N. Nederland is onder verdeeld in Regio-Noord, Regio-Oost, Regio-Midden, Regio-West en Regio-Zuid en heeft uiteraard in elke regio zijn voorzitter, secretaris en penningmeester. Elke regio zetelt onder eindverantwoording van het dagelijks bestuur van F.E.N. Nederland. De plaats waar een lidvereniging is gezeteld bepaald ook welke regio wordt aangesteld voor contacten met deze vereniging. Deze regio neemt dan contact met u op hoe het één en ander zal gaan verlopen tijdens uw, naar wij hopen, lange lidmaatschap.

 

Wat doet F.E.N. Nederland?

Zoals eerder vermeld promoot en stimuleert F.E.N. Nederland culturele activiteiten op het gebied van Carnaval en laat elk jaar daarvoor speciale onderscheidingen ontwerpen waarvan er 2 worden uitgereikt op ’n Carnavalsavond van uw vereniging waarbij u bepaald wie deze mogen ontvangen. Deze uitreiking geschied door ’n F.E.N. (regio)bestuurslid en geeft daarmee een officieel tintje aan het geheel op een wijze waarbij de ontvanger van de onderscheiding op dat moment eens in het ‘zonnetje’ wordt gezet. Persoonlijk leden ontvangen één jaaronderscheiding. Ook zijn er diverse speciale onderscheidingen, waaronder een, Zilveren Nar, een Euro Nar en een Gouden Nar. Dit zijn onderscheidingen die ‘verdient’ moeten worden door de ontvanger en aangevraagd en aangeschaft worden door het bestuur van uw vereniging. Voor persoonlijke leden is er de Bronzen Nar, hiermee laat u dan zien dat u (persoonlijk)lid bent van F.E.N. Nederland. Over de kostprijs en de aanvraag procedure voor deze onderscheidingen kunt u uw F.E.N. regio vertegenwoordiger raadplegen. Ook vind u hierover verdere info op onze website: www.fen-nederland.nl

Elk jaar wordt er door F.E.N. Nederland een nationaal en internationaal Jaarfeest georganiseerd voor alle in Nederland aangesloten lidverenigingen, persoonlijk leden, ereleden en leden van verdiensten. Een bijzonder treffen met hoogwaardigheidsbekleders uit binnen en buitenland en ideaal om uw contacten te verleggen en/of uit te breiden, een feest wat bezocht wordt door zo’n 400 Carnavalisten en genodigden, en….., gratis toegankelijk. Ook Carnavalsverenigingen die geen lid zijn van onze overkoepelende organisatie zijn van harte welkom, echter alleen als men zich aanmeld via het secretariaat FEN Nederland.

F.E.N. Nederland Regio-Noord heeft elk jaar een bijzonder goed bezocht Dansmarieke Festival waarbij in een gemoedelijke en vooral vriendschappelijke wijze, met ’n tikje wedstrijd element, gestreden wordt om diverse kwalificaties in het dansgarde gebeuren. Hier zijn uiteraard door de diverse dansgroepen bekers en wisselbokalen te winnen. Dit onder het toeziend oog van ‘n zeer vakkundige jury. Wanneer u zelf een grote feestavond of dansfestival o.i.d. wilt opzetten, heeft F.E.N. Nederland voor u een draaiboek ter beschikking. Hieruit kunt u bepaalde zaken overnemen waarvan u denkt deze voor uw evenement te kunnen gebruiken. 

Verder is er ’n digitaal nieuwsblad welke regelmatig wordt verzonden naar de leden. Hierin is het mogelijk uw Carnavalsactiviteiten en data van uw feestavonden in te laten opnemen in de agenda. Redactionele artikelen omtrent de vereniging kunnen uiteraard ook worden geplaatst en is gratis. Voor commerciële advertenties wordt een kleine vergoeding gevraagd. In verband met op hand zijnde wijzigingen in de verzekeringswereld, met name de WA verzekering, van particulieren voor deelname aan evenementen zijn wij onderzoek aan het doen voor een collectieve verzekering voor onze leden. Hierdoor kan het mogelijk worden via onze organisatie verzekerd te zijn voor door u te organiseren evenementen. Hierover zal te zijner tijd verdere info komen.

De internetsite van F.E.N. Nederland bestaat al een poosje en gaat regelmatig ‘under construction’. Je moet tenslotte ’n beetje met de tijd meegaan. Er wordt op dit moment onderzoek gedaan om het mogelijk te maken voor verenigingen om via deze site digitaal zelf bijvoorbeeld mutaties in de bestuurssamenstelling aan te brengen. Dit zou mogelijk kunnen zijn door elke vereniging een unieke inlogcode te geven en de mutaties zelf kan bijwerken. Er zijn best nog wel meer zaken die het aantrekkelijk maken lid te worden van F.E.N. Nederland, maar die zullen ongetwijfeld in de perioden van uw lidmaatschap duidelijk worden. 

 

Wat kost lidmaatschap van F.E.N. Nederland?

De contributie bedraagt voor, verenigingen € 40,00, persoonlijk lid € 25,00 en blaaskapellen € 25,00. Bij aanvang lidmaatschap wordt eenmalig € 5,00 administratiekosten berekend. Is er een jeugdgroep met prins en/of prinses binnen de vereniging dan is deze vrijgesteld van betaling en krijgen dan ook 2 jaaronderscheidingen. Echter is het ook mogelijk dat jeugd(carnaval)verenigingen ‘volwaardig’ lid kunnen worden. Hierdoor is het mogelijk dat deze jeugdverenging als ‘betalend lid’ aanspraak kan maken op de F.E.N. draagordes zoals de Ziveren, Euro of Gouden Nar. Contributie betaling dient in de regel voor 1 juni van elk jaar overgemaakt te zijn. Wanneer na deze datum geen betaling is ontvangen, ontvangt u 2x een herinnering. Is er op 1 oktober nog geen contributie overgemaakt, volgt uitschrijving uit het ledenregister, en bent u uiteraar geen lid meer van onze organisatie. 

Wanneer u na het lezen van deze korte info besluit lid te worden van onze organisatie, vult u dan zo volledig mogelijk het inschrijfformulier in, dan kunnen wij u bijschrijven in de analen van F.E.N. Nederland, en zal u worden benaderd door ’n F.E.N. regio bestuurslid. Natuurlijk kunt u ons ook bellen, of een mailtje sturen.