Aandacht punten en omgang vormen in het carnaval.

Zorg voor een goede uitstraling binnen de eigen organisatie,
onder andere door eenheid van kleding binnen de groep, en verzorgde oog opslag.
Stuur uitnodigingen naar de verenigingen welke u verzoek om bij u aanwezig te willen zijn op uw evenement.
Maak duidelijke afspraken met de muzikale verzorging van uw avond, leg dat vast,
dan is daar over nooit een mis verstand.
Ontvang uw gasten naar behoren, door ze welkom te heten bij hun aankomst.
Maak er werk van om ze ook protocollair welkom te heten en te benoemen, en daar bij eventueel de onderscheidingen uit te wisselen.
Zorg voor goede communicatie onderling, zo dat alles verloopt naar behoren, daar mede geef je een visite kaartje af van jouw vereniging.
Zorg voor beveiliging indien nodig, probeer calamiteiten te voor komen door er alert op te zijn en tijdig in te grijpen, en in stilte op te lossen.
Maak indien nodig goede afspraken met de zaal beheerder, of uitbater en zo nodig ook afspraken over de kost prijs van de consumpties, dat daar over geen mis verstand kan bestaan.
Zorg voor goede orde in de zaal, tijdig opruimen van glazen of andere zaken.
Neem tijd om afscheid te nemen en te bedanken voor hun komst, dat geeft een goed gevoel van de bezoekers van uw vereniging.
Dat is zo even een indicatie waar jullie een overzicht hebben van wat er aan de orde kan zijn om alles goed op de rit te hebben.

Wij wensen u allen nog veel succes toe namens F.E.N. Nederland.john