Colofoon.

Secretariaat FEN Nederland:
John Leenders. Zeenaaldplantsoen 4 ,5706BX ,Helmond
e-mail: secretaris@fen-nederland.nl


Penningmeester FEN Nederland:
Gerald Doene,
e-mail : penningmeester@fen-nederland.nl
F.E.N. rekeningnr. NL28.INGB. 0003577458
t.n.v. Fed.Eur.Nar

Redactie FEN Nederland:
Gerald Doene
e-mail : redactie@fen-nederland.nlAanmelden als lid van de Federatie Europese Narren. Nederland.
Vereniging: 40.00 per Jaar - 2 Jaar Onderscheidingen + Pin.
Persoonlijk lid: 25.00 per jaar 1 Jaar Onderscheiding + Pin
Donateur; Donateur Draag Orde 11.11 per Jaar met Jaartal balk.

webmaster@fen-nederland.nl
Herman Blom: Ocarinalaan 730 , 26782 SA Rijswijk.