Doelstellingen FEN Nederland

 

De doelstellingen van FEN Nederland zijn heel kort als volgt samen te vatten.

FEN Nederland is een landelijk opererende organisatie met contacten door geheel Europa.

 

 1. Het bevorderen van de cultuur uiting die karnaval heet en dit in de breedste zin van het woord, waarbij vriendschap, verbroedering en respect als belangrijkste gepropageerd worden.

 

 1. Het op alle mogelijke legale wijze aandacht geven aan het gebeuren karnaval en haar randverschijnselen.

 

 1. Het bevorderen van contacten tussen regionale federaties, carnavalsgroepen, verenigingen en persoonlijke leden onderling zowel nationaal als ook internationaal.

 

 1. Het zonodig uitwisselen van adressen van relaties, adverteerders, carnavalsgroepen, verenigingen en persoonlijke leden onderling zowel nationaal als ook internationaal, om de onderlinge contacten te vergroten en zodoende te verbeteren.

 

 1. Het via een maandblad, e-mail en website, zaken karnaval en het carnavalverenigingsleven in het bijzonder te publiceren.

 

 1. Het op verzoek, ondersteunen van de aangesloten lidverenigingen bij het opzetten van statuten en huishoudelijke reglementen, adressystemen, financiële systemen etc.

 

 1. Het adviseren en ondersteunen in de uitvoering van activiteiten, op het gebied van karnaval en haar randverschijnselen, zulks op verzoek van de verenigingen.

 

 1. Het organiseren en eventueel mede organiseren van diverse activiteiten zoals Dansfestivals, Blaaskapellenfestivals, Prinsengala’s, FEN gala’s, Artiestendagen, Buitenlandse bezoeken en alle zaken die het contact en de sfeer tussen verenigingen kunnen verbeteren.

 

 1. Het adviseren bij de aankoop van verenigingsonderscheidingen, kleding, steken, attributen op het gebied van karnaval, dansgroepen etc. zulks op verzoek.

 

 1. Het eventueel op verzoek bemiddelen in het creëren van bijzondere onderscheidingen en ordetekenen.

 

 1. Door het bezoeken van activiteiten van aangesloten leden en relaties, trachten de onderlinge verstandhoudingen te verbeteren en uit te bouwen tot een groot carnavalsnetwerk zowel nationaal als internationaal.