Vereniging oprichten wat te doen om te slagen.


  1. Een aantal personen activeren om deel te nemen.

Probeer ook wat sponsors enthousiast te krijgen

02. Afspraken maken onderling.

03. Taak verdeling leiding, in vergadering, benoemen van vereniging naam.

04. Verkiezing, voorzitter-Penningmeester-Secretaris.

05. Vaststellen statuten en huishoudelijk regelement en contributie.

Geen overkill scenario, iedereen is klein begonnen.

06. Samenstellen van commissies voor organisatie en uitvoering:

a. Verkiezen van Grootvorst – Vorst.

b. Prins(ses) werving, zoek deze ook bij je sponsors is altijd goed voor de kas.

c. Raad van Elf vastleggen.

d. Vast stellen van data evenementen.

Duidelijk communiceren naar iedereen bijv. sociaal media

e. Afspraken maken van wie doet wat, opbouw en opruiming.

f. Commissie feest activiteiten , Onderscheidingen, Muziek-Artiesten Diversen.

Zoek uit waar je deze activiteiten gaat houden en leg alles vast

g. Commissie Wagenbouw. Maak er een feestje van tijdens de bouw.

h. laat eerst de commissie aantal niet te groot worden,

om het overzicht te houden

Hier boven zijn een aantal essentiële zaken vast gelegd welke nodig zijn om een

Vereniging op te richten welke dan naar behoren kan functioneren.

Het moge duidelijk zijn dat dit richtlijnen zijn welke voor ieder vrij is van toepassing van boven gestelde doch wel een leidraad kan zijn voor een bestaands recht.

Wat ook essentieel is om voordat je begint met een carnavalsvereniging dat je een paar mensen vind die zeer fanatiek zijn om deze op te richten en daar dan in voorgaan.

Als je die hebt gevonden. ga dan eerst goed kijken bij andere cv’s kijken hoe zij het protocol afwerken en aarzel niet om dit te vragen, alvorens een eigen draai er aan te geven en tradities te introduceren.

Een cv moet toch groeien naar een jubileum.

Wij Federatie Europese Narren. Nederland hopen dat wij u hier mede van dienst kunnen zijn, en indien nodig kunt u altijd bij ons terecht als u daar omtrent nog vragen hebt.

Namens het Bestuur F.E.N. Nederland.