Fen Nederland
Jan Wesdorp Jan Wesdorp
President; Nederland Jan Wesdorp.

Welkom bij FEN NEDERLAND


Besluitvorming Bestuur Federatie Europese Narren met betrekking tot het aankomend carnavalsseizoen 2020-2021.
Natuurlijk was al vroeg in het voorjaar bekend dat er grote problemen zouden gaan ontstaan als bepaalde activiteiten doorgang zouden vinden,
door grote evenementen, waar veel mensen op af zouden kunnen komen, te verbieden heeft men getracht het virus in te dammen.
Hoewel er al wel sprake is van enige versoepeling met betrekking tot de beperkende maatregelen,
is het noodzakelijk om zeer alert te blijven, zeker nu er op dit moment voor een tweede golf van het coronavirus wordt gevreesd.
U zult begrijpen dat de Federatie Europese Narren niemand maar in het bijzonder haar leden aan geen enkel risico wenst bloot te stellen
en schort om die reden en met onmiddellijke ingang alle activiteiten met betrekking tot het carnavalsseizoen 2020-2021 op.
Nu het carnavalsseizoen 2020-2021 geen doorgang heeft zullen er ook geen jaarorden worden uitgereikt en uiteraard ook geen jaarpinnetjes.
Voor diegene die onze donateursorde dragen zal het jaarplaatje 2020-2021 wel beschikbaar zijn!
Ook het Prinsen Gala in Helmond wordt verplaatst naar 2021.
Hopende jullie hiermede voldoende te hebben ge´nformeerd, wensen wij jullie nog een fijne zomer toe,
en bovenal wees voorzichtig de komende tijd.

Met Vriendelijke groet; Jan Wesdorp.
President F.E.N. Nederland.