Na een lang ziekbed is helaas van ons heengegaan

Jean Jos Lecoque FEN Vlaanderen President

Er is namens FEN Nederland de condoleance overgebracht