De Nar Van Europa
Redactie: Lex Tissing, Goethehof 5, 1277 AC Huizen
Let op nieuw emailadres !!
email.ljtissing@gmail.com
De redactie behoud zich het recht voor om ingezonden kopij, zonder opgaaf van reden,
te weigeren en/of in te korten.
De gepubliceerde bijdrage weerspiegelen niet noodzakelijkerwijze de mening van het bestuur.