Regio Oost
Voorzitter
Voorzitter en de Secretaris Deze functies zijn vacant.
Geinteresseerde leden van een aangesloten lidvereniging dienen een
uitgbreide C.V. te zenden aan de secretaris dagelijks bestuur.

Penningmeester
Janny Lootsma:
Mr.P.S. Gerbrandystraat 14, 8603 CX Sneek
Tel:0515-419893

Regio bestuur
Johan v.d. Schuit
Sikko Sjaerdamalaan 41,8651 BA IJlst
Tel:06-12798604